Αριθμολογία

Ο Πυθαγόρας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους της Αρχαίας Ευρώπης. Ίδρυσε το δικό του κολλέγιο Σπουδαστών που έγινε γνωστό σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο σαν κεντρική συνέλευση των μορφωμένων της Ευρώπης. Η διδασκαλία του προς τους μαθητές του χωριζόταν σε δυο μέρη: την επιστήμη των αριθμών και την θεωρία του μεγέθους. Το πρώτο περιλάμβανε δυο κλάδους, την αριθμητική και τη μουσική ερμηνεία. Το δεύτερο χωριζόταν στην μελέτη του μεγέθους σε κατάσταση ακινησίας, δηλαδή τη γεωμετρία και του μεγέθους σε κίνηση, την αστρονομία.

   Οι πιο εκπληκτικές ιδιομορφίες των δοξασιών του σχετίζονται με τις μαθηματικές αντιλήψεις, τις αριθμητικές ιδέες και τις ερμηνείες στις οποίες βασιζόταν η φιλοσοφία του. Οι αρχές που διέπουν τους Αριθμούς θεωρούνταν σαν αρχές όλων των πραγματικών υπάρξεων.

  Οι διάδοχοι του Πυθαγόρα μεταβίβασαν τη γνώση τους σε μαθητές διαλεγμένους και εκπαιδευμένους για να τη δεχτούν μυστικά και σε άλλους με μαθηματικούς και αριθμητικούς όρους και ιδέες. Έτσι αποκαλούσαν τις μορφές, αριθμούς-το σημείο, μονάδα-τη γραμμή, δυάδα-την επιφάνεια, τριάδα και το στερεό, τετράδα.

 • Η διαισθητική γνώση σχετιζόταν με το Μοναδικό τύπο.
 • Η λογική και η αιτιότητα σχετιζόταν με το Δυαδικό τύπο
 • Η φαντασία σχετιζόταν με τον Τριαδικό τύπο
 • Η αίσθηση των υλικών αντικειμένων με τον Τετραδικό τύπο

  Οι βάσεις των Πυθαγόρειων Μαθηματικών ήταν οι εξής: Η πρώτη φυσική διάκριση των αριθμών είναι σε ΜΟΝΟΥΣ και ΖΥΓΟΥΣ. Οι ΖΥΓΟΙ αριθμοί είναι εκείνοι που μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ίσα μέρη, χωρίς να αφήσουν τη μονάδα σαν υπόλοιπο. Οι ΜΟΝΟΙ αριθμοί, όταν χωριστούν σε δυο ίσα μέρη αφήνουν και μια μονάδα σαν υπόλοιπο. Επίσης όλοι οι ΖΥΓΟΙ αριθμοί μπορούν να χωριστούν σε δυο ίσα μέρη καθώς και σε δυο άνισα. Έτσι το 10 χωρίζεται σε 5 και 5 καθώς και σε 3 και 7 και σε 6 και 4. Οι Αρχαίοι παρατήρησαν επίσης ότι η μονάδα είναι << ΜΟΝΟΣ>> αριθμός και είναι ο πρώτος <<ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ>> γιατί δεν μπορεί να διαιρεθεί σε δυο ίσους αριθμούς. Μια άλλη ιδιομορφία που παρατήρησαν ήταν ότι η Μονάδα προστιθέμενη σε ένα Ζυγό αριθμό τον καθιστούσε Μονό αλλά αν οι Ζυγοί προστεθούν σε Ζυγούς αριθμούς μας δίνουν και πάλι Ζυγούς.

  Κατά τον ίδιο τρόπο οι Πυθαγόρειοι θεωρούν το <<Δυο>> σαν την πρώτη ιδέα της απροσδιόριστης Δυάδας και αποδίδουν τον αριθμό Δυο σε εκείνη την απροσδιόριστη άγνωστη όψη στον κόσμο, ακριβώς όπως συσχετίζουν τη Μονάδα με καθετί που είναι καθορισμένο και κανονικό.

  Στα γραπτά των φιλοσόφων βρίσκονται διάσπαρτες πολύ περίεργες θεωρίες για τη σχέση ανάμεσα στους αριθμούς, στο γάμο και στον απόγονο που θα προκύψει. Ο Πλάτωνας στην Πολιτεία του έχει ένα χωρίο σχετικά με το γεωμετρικό αριθμό που παραγόμενος μαντικά, μπορεί να είναι τυχερός ή άτυχος. Ο Νικόμαχος μιλάει για αυτόν τον αριθμό και τον ονομάζει γαμήλιο αριθμό.

 

                                  Η  ΚΑΒΒΑΛΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πολλά έθνη της αρχαιότητας έκαναν χρήση των γραμμάτων της αλφαβήτου τους, υποκατάστατα ξεχωριστών ψηφίων για να παραστήσουν αριθμητικές ιδέες. Τα αρχαία κείμενα δείχνουν ότι οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τους αριθμούς σχεδόν αποκλειστικά για καθημερινούς σκοπούς ενώ οι Ιουδαίοι Ραμπί πρόσθεταν σε αυτούς τους πρακτικούς σκοπούς και άλλους εντελώς ιδιαίτερους σκοπούς  και πίστευαν ότι μπορούν να αποκαλύψουν βαθύτερες όψεις της φύσης, της ύπαρξης και της διδασκαλίας. Αναμφίβολα είναι γεγονός ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν πλήρη επίγνωση των θαυμαστών μυστηρίων που ήταν σε θέση να αποκαλύψουν οι αριθμοί.

  Οι Ιουδαίοι Ραμπί ανακάλυψαν τέτοιο βάθος και σπουδαιότητα πίσω από την απλή επιφανειακή αξία των αριθμών και των λέξεων που τους αντιπροσώπευαν, ώστε βαθμιαία ανέπτυξαν μια ολόκληρη επιστήμη αριθμητικών ιδεών εντελώς ξέχωρη από τα Μαθηματικά. Αυτή η επιστήμη πήρε το όνομα  Καμπάλα ή Καββάλα από την Εβραϊκή  QBLH από τη ρίζα QBLπου σημαίνει λαβαίνω. Σημειώστε ότι δεν υπήρχαν κατάλληλα Ελληνικά γράμματα για το 6 το 90 και το 900. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν ειδικά σύμβολα (το Δίγαμμα για το 6, το Κάπα για το 90 και το σαυπί για το 900).

  Ο όρος  Καββάλα περιλαμβάνει τις Εβραϊκές δοξασίες για την κοσμογονία και θεολογία, καθώς και την επιστήμη των Αριθμών. Με την συσχέτιση των αρχαίων δοξασιών για τους  Αριθμούς με τα γράμματα της αλφαβήτου με τους πλανήτες, τα αστέρια, τα ζώδια και άλλα αστρονομικά μεγέθη, ασκούνταν μια μορφή μαγείας που μέσω αυτής οι έμπειροι προσπαθούσαν να προείπουν το μέλλον. Η Καββάλα έγινε ένα μέσο μεταβίβασης από γενιά σε γενιά, κρυμμένων αληθειών, θρησκευτικών αντιλήψεων, μυστικών της φύσης, ιδεών για την κοσμογονία και ιστορικών γεγονότων, με έναν τρόπο που ήταν ακατανόητος στους αμύητους. Το πιο πρακτικό μέρος του συστήματος περιλαμβανόταν σε τρείς μεθόδους που ονομάζονται Γκεμάτρια, Νοταρίκου και Τεμουρά. 

  Η Γκεμάτρια ήταν μια μέθοδος που βασιζόταν στο γεγονός ότι κάθε εβραϊκό γράμμα είχε μια αριθμητική αξία. Όταν το άθροισμα των αριθμών και των γραμμάτων που συνέθεταν μια λέξη ήταν το ίδιο με το άθροισμα των γραμμάτων μιας άλλης λέξης, όσο διαφορετική κι αν ήταν αυτή, θεωρούσαν ότι υπήρχε μια αναλογία ανάμεσα τους και πίστευαν πως αυτές είχαν μια αναπόφευκτη σχέση.

  Το Νοταρίκου μια λέξη που προέρχεται από τη λατινική notarios, σημαίνει τη δημιουργία μιας λέξης από τα αρχικά ή τελικά γράμματα των λέξεων μιας πρότασης όπου οι λέξεις αρχίζουν με γράμματα, που συνθέτουν μια συγκεκριμένη λέξη.

  Η λέξη Τεμουρά σημαίνει Μετάθεση. Μερικές φορές τα γράμματα μια λέξης μετατίθενται σύμφωνα με ορισμένους κανόνες και ορισμένους περιορισμούς. Σε άλλες περιπτώσεις το κάθε γράμμα μιας λέξης αντικαθίσταται από ένα άλλο σύμφωνα με ένα πρότυπο σχηματίζοντας μια νέα λέξη.

Μερικοί σχολιαστές πιστεύουν πως το όνομα Αβραάμ είναι μια παραλλαγή του Brahma, ινδικής θεότητας. Το όνομα χωρίζεται σε: ΑΒ(πατέρας), BR(υιός), AM(θείο όνομα δύναμης), RM(ανυψωμένος).

Παρατήρησαν επίσης ότι ο Αβραάμ και ο Κρόνος ήταν ταυτόσημοι στην αστροσυμβολογία. Πριν αφήσουμε αυτό το θέμα πρέπει να αναφερθούμε στα Μαγικά Τετράγωνα των Πλανητών. Σε κάθε πλανήτη ανήκει ένας μονοψήφιος αριθμός. Δηλαδή το Τετράγωνο του Κρόνου έχει τρία τμήματα προς κάθε κατεύθυνση και σε κάθε υποδιαίρεση υπάρχει ένας αριθμός από το 1 έως το 9. Οι είναι έτσι τοποθετημένοι ώστε το άθροισμα τους προς κάθε κατεύθυνση να είναι 45. Επίσης ο αριθμός του Ήλιου είναι  666 και ονομάζεται SURT(θηρίο). Είναι το τετράγωνο με πέντε στήλες και πέντε σειρές διαιρείται σε 25 τετραγωνίδια δίνοντας άθροισμα στις περισσότερες κατευθύνσεις 666 σχηματίζοντας τις μυστικές λέξεις sator, arepo, tenet, opera, rotas, που μας δίνουν άθροισμα 666.

 

                                    ΑΝΑΛΥΣΗ   ΑΡΙΘΜΩΝ

  Η Μονάδα: Ο αριθμός ΕΝΑ έχει οριστεί από τον μαθηματικό Θέωνα της Σμύρνης σαν << η αρχή και η βάση των αριθμών, που ενώ όταν είσαι σε πλήθος μπορεί σε αφαίρεση να μειωθεί, η ίδια στερείται κάθε αριθμού και παραμένει αμετάβλητη και σταθερή>>. Η Μονάδα, έχει δεχτεί πολυάριθμα νοήματα. Ο Φώτιος μας λέει ότι οι Πυθαγόρειοι της είχαν δώσει τα ακόλουθα ονόματα:

 * Αρσενικό – Θηλυκό

 * Στυλ

 * Λήθη

 * Απόλλωνας

 * Πυρ

Η Μονάδα που θεωρούνταν ως ο Πατέρας των Αριθμών είναι η αιτία για την μεροληψία υπέρ των μονών Αριθμών και κατά των Ζυγών που είναι απλά αντίτυπα του πρώτου Ζυγού. Οι Περιττοί Αριθμοί δίνονταν στους μεγαλύτερους Θεούς, ενώ οι άρτιοι στις κατώτερες γήινες Θεότητες.

  Η Δυάδα: Όπως και στην περίπτωση της Μονάδας, έτσι και για τη Δυάδα έχει υποστηριχτεί ότι αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο αριθμό ιδεών και αντικειμένων. Η Δυάδα είναι γενικά αντίθετη προς τη      Μονάδα. Είναι η αιτία της ανομοιότητας και το ενδιάμεσο σημείο ανάμεσα στην πολλαπλότητα και στη Μονάδα. Πχ στην Αστρονομία μιλάμε για 2 δεσμούς, την Κεφαλή και την Ουρά του Δράκοντα και στην Αστρολογία για τις 2 όψεις των Πλανητών. Τις Ευεργετικές και τις Δυσμενείς. Επίσης οι δύο στήλες  ΙΚΙΝ και ΒΟΖ στην είσοδο του Ναού του βασιλιά Σολομώντα είναι αξιοσημείωτα σύμβολα της σταθερότητας και της ισχύος. Οι οπαδοί του Πυθαγόρα μιλούσαν για δύο είδη ικανοποίησης. Πρώτον, τη λαγνεία και τη λαιμαργία και δεύτερον τις έντιμες πράξεις. Ένα αξιοσημείωτο ιερογλυφικό της Αρχαίας Αιγύπτου σχηματιζόταν από δύο φίδια.

  Η Δυαδικότητα μας εισάγει στην μοιραία εναλλαγή της Μονάδας. Ο άνθρωπος που έρχεται στην γη δεν μπορεί να αποφύγει την σύνδεση του με πολλές ανθρώπινες και φυσικές αντιθέσεις όπως νύχτα και ημέρα, φώς και σκοτάδι, υγρασία και ξηρασία, ζέστη και κρύο, αλήθεια και ψέμα. Το Δυο είναι ο αριθμός του πένθους και του θανάτου. Αν στραφούμε στην Ιστορία της Αγγλίας, βλέπουμε την ατυχία των βασιλιάδων που είχαν στο όνομα τους το Δυο – Γουλιέλμος Β, Εδουάρδος Β, Ριχάρδος Β, όλοι δολοφονήθηκαν. Οι Ρωμαίοι αφιέρωναν τον δεύτερο μήνα στον Πλούτωνα το θεό Αδη και τη δεύτερη ημέρα του δεύτερου μήνα πρόσφεραν θυσίες στα πνεύματα. Κάθε Ιουδαίος που γυρίζει από τη Συναγωγή, συνοδεύεται από δυο αγγέλους, έναν καλό, έναν κακό. Αν το σπίτι του είναι σε τάξη, ο καλός άγγελος επικυρώνει την ευλογία, αλλά αν είναι σε ταραχή ο καλός άγγελος λέει <<αμήν>> στην καταδίκη που προσφέρει ο κακός άγγελος.

  Η Τριάδα: Ο Φώτιος παρατηρεί ότι η Τριάδα είναι ο πρώτος ενεργητικός περριτός αριθμός, ο πρώτος τέλειος αριθμός και ότι είναι ένα μέσον και μια αναλογία. Μιλώντας γενικά, ο αριθμός Τρία που αυξάνει περισσότερο με τον πολλαπλασιασμό παρά με την πρόσθεση, είναι ο πρώτος τέτοιος αριθμός, αφού ούτε η Δυάδα, ούτε η Μονάδα αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο. Σε σχέση με τα ουράνια σώματα, ο αριθμός Τρία είναι σπουδαίος. Υπάρχουν τρείς τετραπλότητες των ουράνιων ζωδίων, δηλαδή τα σταθερά τα μεταβλητά και τα κοινά. Σε κάθε σημείο του ζωδιακού υπάρχουν τρείς όψεις, τρείς δεκανοί και τρείς κύριοι της Τριπλότητας τους. Λόγω της τελειότητας της Τριάδας, οι χρησμοί δίνονταν από ένα Τρίποδα. Ο Κεραυνός του Δία ονομαζόταν τρίμορφος. Η Εκάτη πάντα ονομαζόταν τριπλή. Το όπλο του Ποσειδώνα ήταν η Τρίαινα. Ο Κέρβερος, το σκυλί του Πλούτωνα είχε τρία κεφάλια. Οι Ιουδαίοι Ραμπί λένε ότι το Ξίφος του θανάτου έχει τρείς σταγόνες χολής. Με μια σταγόνα στο στόμα ο άνθρωπος πεθαίνει, με την δεύτερη εμφανίζεται η ωχρότητα του θανάτου και η τρίτη μετατρέπει το πτώμα σε σκόνη. Οι Δρυίδες έτρεφαν επίσης μια σταθερή εκτίμηση για τον αριθμό αυτό. Τα ποιήματα τους είχαν γραφεί σε τρίστιχα. Στη μυθολογία των Νορβηγών το τρία είναι σημαντικός αριθμός. Το δέντρο Υγκντραζίλ, που είναι μια τεράστια μηλιά, στήριζε τον κόσμο. Έχει τρείς ρίζες. Η μια εκτείνεται στην Ασγκάρντ τη διαμονή των Θεών, η άλλη στη Γιοτενχάιμ, την κατοικία των Γιγάντων και η Τρίτη στη Νεφλεχάιμ, την περιοχή του Αγνώστου.

Οι αρχαίοι Εβραίοι έλεγαν πως υπάρχουν τρία νυχτερινά ξυπνητήρια ή ξυπνήματα. Στο πρώτο ο γάιδαρος γκαρίζει, στο δεύτερο το σκυλί γαυγίζει και στο τρίτο η μητέρα θηλάζει το μωρό της και μιλάει με το σύζυγο της.

Σε τρία είδη ονείρων υπάρχει αλήθεια: στο τελευταίο όνειρο του πρωινού, στο όνειρο που βλέπει ο γείτονας και στο όνειρο που επαναλαμβάνεται δύο φορές. Τρία πράγματα ηρεμούν τον άνθρωπο: η μελωδία, τα ωραία τοπία και το απαλό άρωμα. Όποιος έχει γεννηθεί την Τρίτη ημέρα της εβδομάδας θα είναι πλούσιος και συμπαθής. Υπάρχουν τρία κλειδιά που φυλάει ο Θεός απόρρητα και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει: το κλειδί της ζωής, το κλειδί της βροχής και το κλειδί της ανάστασης των νεκρών.

Το όνομα του Αδάμ αποτελείται από τρία γράμματα: A, D, M που είναι αρχικά των ADM, DVD, MSHYCH(Αδάμ, Δαβίδ, Μεσσίας).

Στα μυστήρια των Στοιχείων της Κέλτικης Εκκλησίας χύνονταν στον κάλυκα τρείς σταγόνες νερού. Στην Χριστιανική Εκκλησία έχουμε τρία βουτήγματα στο νερό κατά το Βάπτισμα, τρείς ομολογίες πίστεως και ένας επίσκοπος όταν ευλογεί κάνει το σημείο του Σταυρού τρείς φορές.

  Η Τετράδα: Ο Νικόμαχος λέει ότι οι Πυθαγόρειοι αποκαλούσαν τον αριθμό 4 <<μέγιστο θαύμα>>. Ονομαζόταν επίσης Κόσμος γιατί σχημάτιζε τον αριθμό 36 όταν τα ψηφία του συνδυαστούν:

     1+2=  3

     3+4=  7

     5+6=11

     7+8=15

Σύνολο: 36

Οι  Άραβες τη θηλυκή ομορφιά με εννιά τετράδες ως εξής:

 • Τέσσερα Μαύρα: Μαλλιά, φρύδια, βλεφαρίδες, μάτια
 • Τέσσερα Λευκά:  Δέρμα, ασπράδι ματιών, δόντια, κνήμες.
 • Τέσσερα Κόκκινα: Γλώσσα, χείλη, μάγουλα, ούλα.
 • Τέσσερα Κυκλικά: Κεφάλι, λαιμός, πήχεις, αστράγαλοι.
 • Τέσσερα Μακριά: Πλάτη, δάχτυλα, μπράτσα, κνήμες.
 • Τέσσερα Πλατιά: Μέτωπο, μάτια, οπίσθια, χείλια.
 • Τέσσερα Λεπτά: Φρύδια, μύτη, χείλια, δάχτυλα.
 • Τέσσερα Παχιά: Γλουτοί, μηροί, γάμπες, γόνατα.
 • Τέσσερα Μικρά: Στήθη, αυτιά, παλάμες, πέλματα.

Σημειώστε επίσης:

 • Τέσσερεις πλευρές ενός τετραγώνου
 • Τέσσερεις ιδιότητες: Κρύο, ζέστη, ξηρασία, υγρασία.
 • Τέσσερεις εποχές του έτους
 • Τέσσερα σημεία του ορίζοντα
 • Τέσσερεις Ευαγγελιστές και Ευαγγέλια: Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης

Ο Ιώβ είχε τέσσερεις εισόδους στο σπίτι του: από βορρά, νότο, ανατολή και δύση. Έτσι οι φτωχοί μπορούσαν να εισέλθουν και να βρουν θαλπωρή από οποιονδήποτε σημείο του ορίζοντα. Στην αρχαία Αιγυπτιακή μορφή ταφής ενώ το σώμα μετατρεπόταν σε τυλιγμένη μούμια, τα εσωτερικά όργανα του στήθους και της κοιλιάς απομακρύνονταν και διατηρούνταν σε 4 κιούπια. Αυτά αφιερώνονταν στα 4 πνεύματα των σημείων του ορίζοντα. Επίσης τα χαρτιά Ταρώ έχουν 4 σειρές: Ράβδοι, Κύπελλα, Ξίφη, Πεντάκτινοι.

  Η Πεντάδα: Είναι κατ’ εξοχήν σφαιρικός και κυκλικός αριθμός γιατί με κάθε πολλαπλασιασμό αποκαθιστά τον εαυτό του και βρίσκεται σαν τελευταίο ψηφίο στο γινόμενο.

Η Πεντάλφα, ένα σχήμα χωρίς άκρα, ήταν το έμβλημα της υγείας. Αποτελείται από 5 κεφαλαία Α. Ονομάζεται και Σφραγίδα του Σολομώντα και λέγεται πως ήταν το σχήμα της σφραγίδας στο δακτυλίδι αυτού του αρχαίου Μεγάλου Δασκάλου των Μυστηρίων.

Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν αυτόν τον αριθμό σαν μέτρο για την οινοποσία. Πρόσθεταν στο κρασί τους 5 μέρη νερού και ο Ιπποκράτης πρόσθετε 1/5 νερού στο γάλα σαν γιατρικό. Στις ρωμαϊκές τελετές του γάμου  συνηθιζόταν να ανάβουν 5 κεριά. Μερικοί αστρολόγοι χρησιμοποιούν στην χάραξη ενός ωροσκοπίου μόνο πέντε όψεις: τη συζυγία, την αντίθεση, το εξάγωνο, το τρίγωνο και το τετράγωνο.

Οι Ρωμαίοι έδειχναν την εκτίμηση τους σε ένα γάμο παρουσιάζοντας πέντε κίτρινα κεριά. Η λύσσα στα σκυλιά έχει 5 συμπτώματα: ανοιχτό στόμα, τρέχουν σάλια, τα αυτά κρέμονται, έχει την ουρά στα σκέλια και γαυγίζει.

Ο Ιησούς προείπε 5 φορές τα πάθη του και έδωσε 5 λεπτομέρειες σχετικά και δέχτηκε 5 πληγές.

  Η Εξάδα: Ο Νικόδημος την αποκαλεί << μορφή της μορφής, το μόνο αριθμό που είναι προσαρμοσμένος στην Ψυχή, την καθαρή ένωση των μερών του σύμπαντος καθώς και την Αρμονία>>. Σύμφωνα με τους Πυθαγόρειους, μετά από μια περίοδο 216 χρόνων – το 216 είναι ο κύβος του 6 – όλα τα πράγματα αναγεννιούνται και έλεγαν ότι αυτή ήταν η χρονική περίοδος της Μετεμψύχωσης του ανθρώπου μετά από κάθε θάνατο.

Οι Δρυίδες είχαν μια μυστηριώδη θρησκευτική προτίμηση στον αριθμό 6. Εκτελούσαν τις κύριες τελετές τους τη 6η ημέρα της Σελήνης. Στην μελέτη του αριθμού 6, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε το σύμβολο του διπλού τριγώνου, τον εξάκτινο, τη Ασπίδα του Δαβίδ. Οι πλάκες του Μωυσή ήταν 6 παλάμες μάκρος, 6 πλάτος, και 3 πάχος. Ο Γ Φ Σώου λέει ότι το 6 είναι ο αριθμός του πειρασμού και της αμαρτίας γιατί την 6η ώρα της 6ης  ημέρας ήρθε ο πειρασμός στον κόσμο. Έξι είναι ο αριθμός του μόχθου και της εργασίας γιατί 6 ημέρες ήταν υποχρεωμένοι οι Ισραηλίτες να μαζεύουν το μάννα.

  Η Επτάδα: Οι οπαδοί του Πυθαγόρα λένε πως η επτάδα ονομάστηκε έτσι από το ελληνικό ρήμα <<σεβώ>> ή σέβομαι. Από τον Νικόμαχο μαθαίνουμε ότι ονομαζόταν <<Minerva>> όντας ανύπαντρη και παρθένα μη γεννημένη από μητέρα, ζυγό αριθμό, ούτε από πατέρα, μονό αριθμό, αλλά εκπορευόμενη από την κορυφή του Πατρός όλων των πραγμάτων, την Μονάδα, αφού σαν <<Minerva>> ξεπήδησε πάνοπλη από το μέτωπο του Δία. Ανάμεσα σε άλλα θέματα και θεωρίες οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι το παιδί γεννιέται στο τέλος των 9 μηνών ή αν γεννιόταν στους 7 ήταν βιώσιμο, αλλά όχι εκείνα στον όγδοο γιατί το επτά αποτελείται από δύο περιττούς αριθμούς(αρσενικούς) 5+4=9 και 4+3=7, ενώ το οχτώ χωρίζεται είτε σε δύο μονούς είτε σε δύο ζυγούς, δηλαδή σε αριθμούς που αντιστοιχούν στο ίδιο φύλλο.

Η έμμηνος ρύση  τείνει να συμβαίνει σε χρονικές περιόδους 4×7 ημερών και σχετίζεται με τη Σελήνη.

Ως προς την ιερότητα του αριθμού 7, οι Εβραίοι επικύρωναν τους όρκους τους με επτά μάρτυρες ή με επτά ζώα που θυσιάζονταν.

Τα επτά θαύματα του Κόσμου είναι τα εξής:

 • Οι Πυραμίδες της Αιγύπτου
 • Οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας
 • Το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού
 • Ο Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο
 • Ο Κολοσσός της Ρόδου
 • Το Άγαλμα του Δία στην Αθήνα
 • Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας

Οι αντίθετες πλευρές ενός ζαριού αν προστεθούν δίνουν πάντα το άθροισμα επτά γιατί το 4 είναι στην αντίθετη πλευρά του 3, το 6 του 1, το 5 του 2.

Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα για τους καθολικούς είναι: υπερηφάνεια, πλεονεξία, λαγνεία, οργή, λαιμαργία, μνησικακία και οκνηρία.

  Η Ογδοάδα: Οι Έλληνες τη θεωρούσαν σαν πανίσχυρο αριθμό. Είχαν την παροιμία <<όλα τα πράγματα του οχτώ>>. Ο Αριθμός 8 ήταν αφιερωμένος στον Διόνυσο που ήταν γεννημένος τον όγδοο μήνα. Το νησί της Νάξου ήταν επίσης αφιερωμένο σε αυτόν και δόθηκε το χάρισμα στις γυναίκες αυτού του νησιού να μην πεθαίνουν τα παιδιά τους όταν γεννιούνται τον όγδοο μήνα, αφού πίστευαν ότι τα παιδιά που γεννούνται αυτό τον μήνα πεθαίνουν. Οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να κάνουν περιτομή στα αρσενικά την όγδοη ημέρα μετά την γέννηση.

Το 888 είναι ιδιαίτερος αριθμός του Ιησού Χρηστού καθώς είναι αντίθετος του 666.

  Η Εννεάδα: Έχει ειπωθεί ότι είναι σαν

Τον ωκεανό, περιβάλλοντας τους αριθμούς που είναι μέσα στην Δεκάδα. Μετά από αυτόν δεν υπάρχει άλλος μονοψήφιος αριθμός για αυτό και είναι σαν τον ορίζοντα, που περιορίζει όλους τους αριθμούς.

Επίσης δεν πρέπει να αγνοήσουμε ότι είναι το έμβλημα της Ύλης που αν και διαφοροποιείται δεν καταστρέφεται ποτέ.

Οι Μούσες ήταν 9 και ήταν οι εξής:

 • Καλλιόπη – Ποίηση
 • Μελπομένη – Τραγωδία
 • Κλειώ – Ιστορία
 • Ευτέρπη – Μουσική
 • Τερψιχόρη – Χορός
 • Ουρανία – Αστρονομία
 • Θάλεια – Κωμωδία
 • Πολυμνία – Ευγλωττία
 • Ερατώ –  Έρωτας, έμπνευση

Οι Ρωμαίοι έκαναν μια τελετουργία εξάγνισης στα αρσενικά παιδιά την 9η ημέρα μετά την γέννηση και η θεά που επόπτευε σε αυτήν την τελετή λεγόταν Ναντίνα.

Τα Μεγάλα Ελευσίνια Μυστήρια προερχόταν από τα Αιγυπτιακά Μυστήρια της Ίσιδας και του Οσίρη και τελούνταν στην Ελευσίνα, προς τιμή της Θεάς Δήμητρας. Διαρκούσαν 9 ημέρες άρχιζαν τη δέκατη πέμπτη ημέρα του τρίτου αττικού μήνα Βοηδρομιώνα, που αντιστοιχεί στο Σεπτέμβριο. Γινόταν μόνο κάθε πέντε χρόνια.

  Η Δεκάδα: Είναι το μεγάλο αποκορύφωμα των αριθμών που προσεγγίζεται αλλά δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Για να αυξήσουμε αυτήν την ποσότητα πρέπει να επιστρέψουμε στην Μονάδα. Ο Πυθαγόρας γοητευόταν με τις δυνάμεις της και την αποκαλούσε θεότητα, Ουρανό και Ήλιο. Επίσης αποκαλείται <<πηγή της αιώνιας φύσης>>, γιατί αν πάρουμε σαν βάση το μισό της – το πέντε – και προσθέσουμε τον αριθμό πάνω από αυτό με εκείνον κάτω από αυτό, 6 και 4 σχηματίζουμε το 10. Προσθέτοντας τους δύο επόμενους  7 και 3 έχουμε πάλι το 10 και το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε με το 8 και 2 και με το 9 και 1. Όλα τα έθνη αναγνωρίζουν μια δεκαδική κλίμακα αρίθμησης.

Οι Μωαμεθανοί λένε πως δέκα ζώα έγιναν δεκτά στον Παράδεισο:

 • Κρατίμ, το σκυλί των Επτά Κοιμωμένων
 • Ο Όνος του Βαλαάμ
 • Το Μυρμήγκι του Σολομώντα
 • Το Κήτος του Ιωνά
 • Ο Κριός που προσφέρθηκε στον Ιεχωβά από τον Αβραάμ αντί του Ισαάκ του γιού του
 • Το Βόδι του Μωυσή
 • Η Καμήλα του προφήτη Σαλέχ
 • Ο Κούκος της Μπελκίς
 • Ο Κριός του Ισμαήλ
 • Το Αλ Μπόρεκ, το ζώο που μετέφερε τον Μωάμεθ στον Ουρανό

Οι  εβραϊκές και ταλμουδικές αναφορές στο δέκα είναι οι εξής : 10 άνθρωποι χρειάζονται για να σχηματίσουν μια κανονική συνάθροιση για Συναγωγή.

Οι  Ραμπί δίδασκαν ότι έπρεπε ο άνδρας να χωρίσει την γυναίκα του αν στα 10 πρώτα χρόνια δεν του έκανε παιδί. Ο Αβραάμ δοκιμάστηκε 10 φορές. 10 θαύματα εκτελέστηκαν στην Αίγυπτο από τα παιδιά του Ισραήλ και 10 στη Ερυθρά θάλασσα. Δέκα πληγές χτύπησαν τους Αιγυπτίους. Δέκα φορές οι Ιουδαίοι πίκραναν τον Θεό στην έρημο.

  11 Έντεκα: Φαίνεται πως όλοι οι λαοί δεν έχουν καθόλου καλή εκτίμηση για αυτόν τον αριθμό Το Έντεκα είναι η ουσία του καθετί αμαρτωλού. Οι Ιουδαίοι αντιλαμβάνονται το 11 σαν τη Λίλιθ, την πρώτη σύζυγο του Αδάμ, μια διαβόλισσα που είναι επικίνδυνη στις εγκύους.

Επίσης ονομάζεται Αριθμός των Αμαρτιών και Μετανοημένος γιατί υπερβαίνει τον αριθμό των Εντολών. Μερικές φορές όμως το έντεκα ευεργετείται από τον Θεό, όπως στην περίπτωση του ανθρώπου που κλήθηκε την εντεκάτη ώρα στην άμπελο και αμείφθηκε το ίδιο με τους άλλους.

  12 Δώδεκα: Αυτός ο αριθμός έχει έναν τέλειο και αξιοσημείωτο χαρακτήρα και εκτιμούνταν πολύ από τα περισσότερα έθνη της αρχαιότητας. Βλέπουμε πως όλες οι δωδεκάδες σχετίζονται με τα Σημεία του Ζωδιακού κύκλου πχ Οι αστρολόγοι συνδέουν τα χρώματα με τα δώδεκα Σημεία του Ζωδιακού κύκλου ως εξής :

 • Ιχθείς – Λευκό
 • Υδροχόος – Γαλάζιο
 • Αιγόκερος – Μαύρο
 • Τοξότης – Κίτρινο
 • Σκορπιός – Καφέ
 • Ζυγός – Μαύρο
 • Παρθένος – Γαλάζιο
 • Λέων – Κόκκινο
 • Καρκίνος – Πράσινο
 • Δίδυμοι – Κόκκινο
 • Κριός – Λευκό
 • Ταύρος – Κίτρινο

Όπως επίσης συνδέονται και με τα φύλλα:

 • Ιχθείς – Θηλυκό
 • Υδροχόος – Αρσενικό
 • Αιγόκερος – Θηλυκό
 • Τοξότης – Αρσενικό

 Δείτε επίσης χειρομαντεια

admin