Χειρομαντεία

xeiromanteia maira

xeiromanteia maira

ΤΑ ΟΡΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ

Στην παλάμη του χεριού μπορούμε εκτός από τα υπόλοιπα, να διακρίνουμε εννέα περιοχές οι οποίες θεωρούνται πολύ σημαντικές για την μελέτη της  χειρομαντείας.                                    

Οι περιοχές αυτές ονομάζονται όρη και έχουν δανειστεί τα ονόματα τους από τους εννέα πλανήτες. Η  σημασία τους για την χειρομαντεία είναι πολύ μεγάλη.                                         

Τα όρη φανερώνουν τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες του καθενός αλλά και τη δυνατότητα που έχουν να πραγματοποιηθούν. Υπάρχουν σε κάθε χέρι παρόλο που μπορεί να φαίνετε ότι κάποιο απουσιάζει. Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάθε άνθρωπο τα όρη είναι διαφορετικά ανεπτυγμένα. Αυτό εξηγείτε από το γεγονός ότι κάθε όρος αντιπροσωπεύει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και όταν το όρος είναι ανεπτυγμένο ,τα χαρακτηριστικά αυτά υπάρχουν σε έντονο βαθμό ,ενώ όταν είναι επίπεδο ισχύει το αντίθετο.                                                                

Κάποιες φορές είναι δύσκολο να  ξεχωρίσει κανείς τα όρη γιατί αυτά μπορεί να μην είναι τοποθετημένα στη θέση που συνηθίζεται.                                                                                           

Όμως όπως και να είναι , τα όρη έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στη χειρομαντεία και πρέπει να μελετούνται με ιδιαίτερη προσοχή , προκειμένου να σχηματίσει ο μελετητής  μια ολοκληρωμένη εικόνα.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ: Βρίσκεται κάτω από τον δείκτη . Φανερώνει στοιχεία του χαρακτήρα όπως φιλοδοξία , δυναμισμό, αυθορμητισμό, αυτοπεποίθηση και επιτυχία

ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ : Βρίσκεται κάτω από το μέσο. Η μελέτη του φανερώνει μια ποικιλία  διαφορετικών χαρακτηριστικών όπως την πρακτικότητα, υπευθυνότητα, σύνεση αλλά και την ικανότητα του ατόμου να διατηρεί την αισιοδοξία του .

ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ :Είναι τοποθετημένο κάτω από τον παράμεσο. Φανερώνει στοιχεία του χαρακτήρα που σχετίζονται με τον ενθουσιασμό , την αγάπη για την ζωή, την επικοινωνία και τις καλλιτεχνικές διαθέσεις.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗ : Το όρος του Ερμή συναντάται κάτω από το μικρό δάκτυλο . Ανάλογα με το αν είναι ανεπτυγμένο η όχι φανερώνει την ύπαρξη κάποιων εξαιρετικών χαρακτηριστικών ,όπως είναι η ευφράδεια, η δημιουργικότητα και το θάρρος.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ:Είναι τοποθετημένο στη βάση του αντίχειρα. Σχετίζεται με τις έννοιες , αγάπη για την ζωή και τους ανθρώπους ,τρυφερότητα αυθορμητισμό και  ενεργητικότητα .

ΤΑ ΟΡΗ ΤΟΥ ΑΡΗ: Είναι δύο. Τα θετικό που βρίσκεται πάνω από το όρος της Αφροδίτης και το αρνητικό που βρίσκεται κάτω από το όρος του Ερμή. Τόσο το θετικό ,  όσο και το αρνητικό σχετίζονται με την ενεργητικότητα ,την αυτοπεποίθηση και το θάρρος.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ : Βρίσκεται πάνω από τον καρπό. Φανερώνει εάν το άτομο έχει φαντασία , δημιουργικότητα, και αγάπη για τα ταξίδια.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ : Το όρος του Ποσειδώνα βρίσκεται κοντά στον καρπό. Αντιπροσωπεύει  την ευστροφία, και την ικανότητα του να συνδυάζει  κανείς εύκολα και γρήγορα σκέψεις και πράξεις.

admin